نوار تفلون نیتکو

نوار تفلون نیتکو نوار تفلون که از جنس پلی تترا فلوئور اتیلن می باشد که با حروف اختصاری PTFEنوشته می شود جهت آب بندی انواع لوله فلزی و غیر فلزی در دما ها و...