مغزی شیر مخلوط نیم دور

مغزی شیر مخلوط نیم دور نوع دیگری از مغزی شیر مخلوط سرامیکی می باشد. که مغزی سرامیکی همان مغزی نیم دور می باشد که فرق آن با مغزی شیر مخلوط در این است که...