شیر خودکار دریچه ای پیمان

شیر خودکار دریچه ای پیمان امروزه در اکثر مکان های مسکونی و صنعتی برای کنترل جریان لوله ها از شیرهای اب استفاده می کنند.ان شیرها در سایز ها انواع مختلفی تولید و عرضه بازار...