نمایندگی چسب تانگیت

نمایندگی چسب تانگیت لوله های پی وی سی به گونه ای فرمول بندی می شوند تا استحکام کششی بلند مدت بالایی داشته باشند. حداقل استحکام مورد نیاز که در طراحی لوله های تحت فشار...