اتصالات جوشی فولادی

اتصالات جوشی فولادی لوله ها از جمله وسایل مورد نیاز در ساخت و سازهای کشور می باشند.روزانه ساختمان های فروانی ساخته می شوند و این عمل کابرد لوله هارا افزایش می دهد. همان طور...