نوار تفلون تبریز نوار تفلون تاب

PTFEواژه انگلیسی در زبان فارسی به نوار آب بندی و یا نوار تفلون اطلاق می شود که در بخش لوله کشی بسیار حائز اهمیت است . نوار تفلون تبریز از بهترین و با کیفیت...