مغزی شیر مخلوط شانه چیان

شرکت شناخته شده شانه چیان , از معتبر ترین کارخانجاتی است که بیش از 50سال سابقه , در تولید انواع مغزی های شیر آلات , مغزی های ایرانی و خارجی و مغزی شیرمخلوط را...