نوار تفلون مایع

نوار تفلون مایع با پیشرفت صنعت شیرالات کاربرد شیرالات در ساخت و ساز ها نیز افزایش چشمگیری داشت.قطع  و وصل کننده هایی که امروزه در تمامی مکان ها یافت می شوند بازار داغی را...