شیربرنجی سیتکو

شیر برنجی سیتکو برای تعریف شیرالات می توان گفت وسیله است که هدایت جریان لوله ها را بر عهده دراد.این وسیله که امروزه پیشرفت چشم گیری داشته توانسته جایگاه ویژه را در میان محصولات...