اتصالات گالوانیزه فشار قوی

اتصالات گالوانیزه اتصالاتی هستند از جنس گالوانیزه در لوله کشی گالوانیزه, در خطوط لوله گالوانیزه و تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرند.  اتصالات گالوانیزه برای اتصال لوله های گالوانیزه به یکدیگر و به...