لیست اتصالات پلی رود

لیست اتصالات پلی رود مجموعه تولیدی تحقیقاتی پلی رود بیش از 30 سال است که در استان مازندران در زمینه طراحی و تولید انواع مواد پلیمری فعالیت می نماید که تا به امروز توانسته...