لوله آذین گیتی پسند

یکی از شناخته شده ترین شرکت های تولید لوله ساختمان شرکت اذین گیتی پسند است که همواره به دنبال تولید لوله با بهترین کیفیت و با بهترین مواد اولیه و همچنین بهبود اشتغال و...