نوار تفلون پارس

نوار تفلون پارس نوار چسب آب بندی که به نادرست به نام نوار تفلون شناخته شده است زیرا تفلون یکی از مشهورترین تولید کنندگان نوار چسب پلی تترافلوئورواتیلن یا PTFE می باشد که جهت...