شیر فلکه آتش نشانی پارس

شیر فلکه آتش نشانی پارس شیر فلکه ها یکی از ابزار های مهم مورد استفاده در مصارف روزانه و از جمله اقلام مهم تاسیسات ساختمانی و صنعتی انواع می باشد که  وظیفه قطع و...