شیر فلوتر پیگلر

فلوتر پیگلر به مجموع قط و وصل کننده هایی که برای کنترل جریان لوله ها در صنایع ساختمان سازی و لوله کشی ها و…مورد استفاده قرار می گیرند، شیرالات می گویند. شیرالات در دو...