اتصالات جوشی ساجد

اتصالات جوشی ساجد در صنعت لوله سازی و و فلزات برای اتصال لوله ها به یکدگیر از اتصالات جوشی بهره می برند.اتصالات جوشی یکی از روش های پرکاربرد در صنایع لوله سازی می باشد...