شیر کولری سیتکو

شیر کولری سیتکو قط و وصل کنند هایی که امروزه نقش شایانی را در زندگی افراد بازی می کنند کلمه شیرالات را به وجود می اورند.همان طور که اشاره کردیم شیرالات مجموعه از قط...