برچسب زده شده: شیر خودکار فنری

خرید شیر خودکار فنری

شیر خودکار فنری

شیر خودکار فنری قطع و وصل کننده هایی که امروزه در تمامی مکان ها مورد استفاده قرار می گیرند تولید کننده کلمه شیرالات می باشند. به گفته دیگر کلمه شیرالات نیز جمع همین قطع...