شیر کلکتوری

نصب شیر آلات بهداشتی و دارای استاندارد از جمله مهم ترین تاسیسات ساختمانی محسوب می شود . شیر کلکتوری نوعی از شیر آلات است . کلکتور به چه معناست و از کجا می آید؟...