تولید شیر فلکه آتش نشانی

تولید شیر فلکه آتش نشانی شیر فلکه از کلمه valve در زبان انگلیسی مشتق شده است که به معنی گلوگاه می باشد. در یک سیستم انتقال سیال شیرآلات نقش کلیدی دارند زیرا از آنها...