نوار تفلون تهران|قیمت جدید نوارتفلون سبزتهران

نوار آب بندی نواری است با ضخامت کم ، از جنس ماده ای به نام پلی تترا فلوئورو اتیلن که بزرگترین تولیدکننده این محصول ، آن را با نام تجاری نوار تفلون عرضه میکند...