اتصالات جوشی امین|لیست قیمت اتصالات جوشی امین اتصال

اتصالات جوشی امین لوله از جمله وسایلی هستند که کاربرد فروانی در انتقالات فاظلاب و ساختمان ها دارند.برای استفاده از لوله ها گاه باید این لوله ها به هم چسپیده با از لحاظ قطر...