دسته بندی: شیر فلکه آتش نشانی

قیمت شیر فلکه آتش نشانی

تولید شیر فلکه آتش نشانی

تولید شیر فلکه آتش نشانی شیر فلکه از کلمه valve در زبان انگلیسی مشتق شده است که به معنی گلوگاه می باشد. در یک سیستم انتقال سیال شیرآلات نقش کلیدی دارند زیرا از آنها...

قیمت شیر فلکه آتش نشانی

شیر فلکه آتش نشانی برنجی

شیر فلکه آتش نشانی برنجی شیر فلکه وسیله ایست برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه که به صورت باز یا بسته و یا ما بین این دو وضعیت قرار داده می شود...