شیلنگ دو سهر مهره سیتکو

شلنگ دو سرمهره سیتکو شیرالات جمع کلمه شیر به معنای مجموع قط و وصل کننده های برای هدایت جریان لوله استفاده می شود می باشد. با پیشرفت صنعت شیرالات محصولات جدید تری در انواع...