اتصالات جوشی آسیا

اتصالات جوشی اسیا اتصالات جوشی از جمله روش های پرکاربرد می باشد که در صنایع لوله سازی کاربرد فروانی دارد.با پیشرفت صنعت لوله سازی و فلزات، استفاده از اتصالات جوشی نیز در این صنایع...