اتصالات گالوانیزه برزیل

 

محصولات گالوانیزه توپی دارای بالاتری استانداردهای جهانی می باشد و به عنوان اتصالات دنده ای در سراسر جهان شناخته شده می باشد. محصولات گالوانیزه توپی با بهره گیری از تولید مکانیزه و استفاده از آلیاژ که در تولید پوسته موتور خودرو مورد استفاده قرار می گیرد در اثر سرما و گرما منقبض و منبسط نمی شود و تحمل فشار حداقل 20 بار را دارا می باشد.

گالوانیزه آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند از زدن محفوظ می ماند.

اتصالات گالونیزه توپی برزیل

ماهیت آهن گالوانیزهدر آهن گالوانیزه، بین آهن و روی، پلی الکترو شیمیایی تشکیل می شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند به کار می رود و آهن به عنوان کاتد. روی در آند اکسید می شود چون فلزی پست تر یا فعال تر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد.

در حلبی های که از آن، قوطی می سازند عمل معکوس انجام می شود. در حلبی، بر روی آهن پوشش قلع به کار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می شود. چون آهن فلزی فعال تر از فلز قلع است و پتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می رود و آهن آند می شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می رود.

در گالوانیزاسیون فلز فاسد شدنی را در مذاب یک  فلز فاسد ناشدنی فرو می برند و بیرون می آورند تا سطح آن از یک لایه فلز فاسد نا شدنی پوشیده شود. مثلاٌ ورقه های نازک آهنی را در مذاب فلز روی فرو می برند و بیرون می آورند تا سطح آنها از فلز روی پوشیده شود و آهن سفید یا آهن گالوانیزه تهیه شود.

لیست قیمت اتصالات گالوانیزه توپی

اتصالات گالوانیزه توپی در فاضلاب و لوله اتصالات ساختمانی بسیار مورد استفاده توجه قرار گرفته و از بهترین اتصالات گالوانیزه دنده ای، اتصالات گالوانیزه برزیل می باشد. این اتصالات همچنین از نظر ریخته گری مدل بسیار درجه یک و مرغوبی می باشد. گالوانیزه توپی برزیل در دو مدل سفید آبکاری سرد و گرم چدنی و اتصالات گالوانیزه گازی سیاه توپی برزیل تولید می گردند که اتصالات سیاه گالوانیزه در لوازم موتورخانه استفاده می شود.

اتصالات گالوانیزه TUPY برزیل از نظر درجه کیفیت در Grade A قرار دارد.

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.